Stiki

MARIMETOS

Podjetje za računalništvo, trgovino in storitve

Kolodvorska ulica 15

2342 Ruše

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate, da boste poslali tudi vaše osebne podatke, ki jih lahko uporabimo za komunikacijo z vami.
Vaši podatki bodo skrbno shranjeni in jih ne bomo posredovali nikomur.
Kadarkoli lahko zahtevate tudi njihov izbris.

(02) 662 20 42